ביום רביעי ו' טבת

וביום שלישי י"א שבט

ייערכו ימי היכרות ובחינות לישיבת דורשי יחודך

סרטון מיוחד על הישיבה מצורף -

לחצו כאן

מו"ר הרב יצחק גינזבורג
מו"ר הרב יצחק גינזבורג
מו"ר הרב יצחק גינזבורג
מו"ר הרב יצחק גינזבורג
מו"ר הרב יצחק גינזבורג